Archive for the ‘SON YAZILAR/ “Keskin Bir Hayat”, kararlılık, samimiyet ve Eren Keskin’ Category

Bu yazı, Birikim dergisinin Mayıs 2022 tarihli 397. sayısında yayımlanmıştır. Beka kaygısını —Teşkilât-ı Mahsûsa’dan Özel Harp Dairesi’ne, oradan JİTEM’e, vs.— her daim derininden ses veren İttihatçı geleneğiyle takdis edip “Türklük Sözleşmesi” üzerinden hesap sormaya teşne devlet zihniyetinin makul; sözleşmeye iltifatkârsız, muhalif ya da muarızı olanlara şiddetle mukabeleyi hak gören linççi milliyetçiliğin makbul addedildiği siyasi coğrafyamızda […]