Archive for the ‘SON YAZILAR/ Bir Ulus Baker Okuması’ Category

Bu yazıda, “yaratma edimi”ni merkeze (bir bakıma, tartışmanın ufkuna) yerleştirerek bir yandan Freud’un psikanalizi (psikanalitik duyarlıklı bakış) ve Spinoza’nın Etika’sı dahilinde söz konusu edimi sorunsallaştırmak; diğer yandan da, bilvesile, Freud’un psikanalizi ile Spinoza’nın felsefesinin kesişim ve ayrışımlarına değinmek istiyorum. Hikâyesine geçmeden, yazımı, Onur Eylül Kara’nın, 2015’ten beri “Ulus Baker Okumaları” başlığı altında gerçekleştirilen sunum ve […]