Archive for the ‘SON YAZI/ “Yazsonu” ve Romansal Yaratıcı Tavır’ Category

Bu yazı, Birikim dergisinin Eylül 2020 tarihli 377. sayısında yayımlanmıştır. Adalet Ağaoğlu’nun Yazsonu1 romanı, Lermontov esintisi ile açılır: “Özlemi fırtınadır,/ Bulursa dinginliği,/ Bulur ancak/ Kasırganın koynunda”. Ve hemen ardından gelen ilk satır: “Her şey kendi doğrusunu bulur”. Fırtınalar, kasırgalar, alt-üst oluşlarla yatağı hazırlanan dinginlik. Mutlak olmayan; fırtınaları, kasırgaları özleyerek yeniden kendi doğrusunun arayışına çıkacak olan […]