Archive for the ‘SON YAZI/ İdeolojik-politik amaç ve nesnesinden muaf bir ‘sol’ arzu ya da “Bir Başka Devrim”’ Category

Ben bu yazıda, Serhat Celâl Birdal’ın 1960-1980 arası Türkiye “sol hareketi”ni, “arzu, ideoloji, politika” bağlamında ele alışını —dolayısıyla, arzu politikası anlayışını—, yaslandığı kuramsal dayanaklar üzerinden açmakla birlikte, Marksist sol siyasi mücadeleye ilişkin tahayyül, tasavvur ve eleştirel kaygılarımız dahilinde sorgulamak istiyorum.1  GİRİŞ Birdal’ı, Bir Başka Devrim/ ‘Türkiye Sol Hareketinde Arzu, İdeoloji, Politika (1960-1980)’2adlı çalışmaya çağıran, “2013 […]