Archive for the ‘Kitaplaşmamış Yazılarım/ 'Yazınsal Eleştiri'’ Category

  Yazının Gül Dikeni isimli kitapta (İthaki Y., Temmuz 2010) yayımlanmıştır. Fethi Naci’nin, yazınsal bir örnek olarak romanı ve onun toplumsal değişimle ilintisini irdelemek üzere yazdığı Türkiye’de Roman ve Toplumsal Değişme isimli kitabında kendisine sorduğu 100 sorunun ilki şu: “Roman nedir? Romanın belli başlı üç kaynağını açıklar  mısınız?” Roman ve toplumsal değişim ilintisine kapıyı aralamak […]


        “Paul Auster’ın yeni romanı Görünmeyen (1), dünya eleştirmenlerinin değerlendirmesinde yılın en iyi kitapları arasına alınmakla kalmadı, yazarın en önemli romanı olarak da tanımlandı. Paul Auster bu romanında gerçekle bellek, yazarlıkla kimlik arasındaki belirsiz sınırı irdeleyerek ‘Amerika’nın en görkemli yaratıcı yazarlarından biri’ tanımını gerçekten hak ettiğini bir kez daha kanıtlıyor,” yollu satırları, […]


  Nisan 2010 tarihli Varlık dergisinde yayımlanmıştır.   Kızım Barış Emek’e -“Mutlu yaşla(nmala)r canım!”           “Biz öyle olmayacağız, buna her birimiz ayrı ayrı ant içiyoruz: Yaşlı Kral Knut’un verdiği dersi unutmayacağız, yükselen çağın önünde zarifçe geri çekilmesini bileceğiz. Ama itiraf etmeli ki, bazen zor oluyor.” Elindeki romanın (Kötü Bir Yılın Güncesi/ J. M. […]


  Daha önce üç bölüm hâlinde paylaştığımız hasbıhaller(imiz)de, Masumiyet Müzesi’ni, ‘psikanalitik duyarlıklı’ bakışla ele almış, romanı, ‘tutarlılık, içten/lik, inandırıcılık’ ve ‘çokseslilik/ yaratıcı edimsellik’ bağlamında değerlendirmeye çalışmıştık, sevgili okur. Hatırlayacaksın, -‘Karakter Dizini’ ve muhtemel ‘Masumiyet Müzesi’nin şehir planındaki yerini gösteren harita hariç- sayfa sayısı 586’ya vuran romanın -neredeyse tümüyle- Kemal’in (‘Bey’in mesafesine de sığınmışken halbuki!) tek […]


      Şubat-Mart-Nisan 2009 tarihli Doğu-Batı dergisinde yayımlanmıştır.     Bu yazıda, Birey Sorunsalı isimli ilk çalışmamın, ‘Marksizmin Sanata ve Sanatçıya Yaklaşımının Eleştirisi/ Psikanaliz Açısından ‘Yaratma’ Sorunsalı’ başlıklı bölümünü (1) yazarken eleştirdiğim ama çokça da yararlandığım Marksist Estetik’i (2), yine aynı duyarlık ekseninde yeniden ele almak istiyorum.      Marksist Estetik/ ‘Christopher Caudwell Üzerine […]


  Ocak 2009 tarihli Varlık dergisinde yayımlanmıştır.          Muhterem Kemal Beyciğim, hasbıhalimizin bir önceki bölümünde yazınsal metn(iniz)e dair merakımı şöylece ifade etmiştim: “Acaba, hikâyenizin dillendirilişi ve şahsınızda roman kahramanının kuruluşu, ne denli tutarlı, içten/likli, inandırıcı, çoksesli ve dolayısıyla yaratıcı edimsellik örneği”. Hayatı ve karşı cinsle -aşkî- ilişkinizi yaşayışınız itibarıyla epeyce çocuksu/ gerilemeli, […]


    Aralık 2008 tarihli Varlık dergisinde yayımlanmıştır.     Azizim Kemal Bey, romanınız üzerinden yürüttüğümüz hasbıhali, ben bu tarafta (yani, biz fanilerin ömür tükettiği cenahta), -elinize alıp inceleme şansı bulmuş olacağınızı pek sanmam ya- duymuş olmanız kuvvetle muhtemel Varlık isimli dergiye nakletmekteyim. En azından genel bir bilginiz olmalı, binbir zorlukla çıkan bu kabil dergilere […]


  Tanju Duru’nun anısına…    Varlık dergisinin Kasım 2008 sayısında yayımlanmıştır.   Sevgili Kemal Bey… Tam da aşk hikâyeniz üzerine kurulu romana bir 84. bölüm kurup sizin ağzınızdan doğru yazara (‘Masumiyetime Dönüp Bakarken’ falan gibi) fiyakalı bir şeyler döktürmeyi kuruyordum ki -kurula kurula- kurnaz yazarınız bitiverdi oracıkta. Meğerse, hikâyenizi yazdırmak üzere Nişantaşılı Pamuk Bey’i tutmuşsunuz! […]


    Ağustos 2008 tarihli Varlık dergisinde yayımlanmıştır.         Rahman ve rahim olsun -onun adı ile başlayalım: Tanpınar, ‘şairliği ve şiirsel yönelimleri bir yana, -romancılığı değilse de- roman yönelimi öte yana’ diyebileceğimiz denli yaratıcı kimlik ve duruşunun ortasından hendek geçirmeyi başarabilmiş bir yazarımızdır -bence. O tarafa ilişmeyeceğim (ilişmek isteyenler Boşluğa Açılan Kapı’dan […]


  Nisan 2008 tarihli Milliyet Sanat dergisinde yayımlanmıştır.         Mihail Bahtin’in, Sanat ve Sorumluluk / ‘İlk Felsefi Denemeler’ ismiyle yayımlanan çalışmalarının, ‘Estetik Etkinlikte Yazar ve Kahraman’ başlıklı bölümüne düşülen bir dipnotta, birçok kaynağa da göndermede bulunarak şunun altı çizilir: “Bahtin’in formülleştirmesi, ‘sözel sanat’ değil, ‘sözel yaratım’dır. Bahtin için temel kategori, yaratım veya […]