Archive for the ‘Kitaplaşmamış Yazılarım/ 'Yazınsal Eleştiri'’ Category

  Yazının, Varlık dergisinin, Ekim 2012’de yayımlanan ilk bölümü ve Kasım 2012 sayısında yayımlanacak olan II. bölümü bu örnekte (özgün hâlinde olduğu üzere) birleştirilmiştir). Uzaktan da olsa, yazın dünyasındaki varlığından onur duyduğum, meslektaşım (psikiyatr/terapist) Irvin D. Yalom’un ‘romanı’, tam da, ‘Psikanalitik Duyarlıklı Bakışla Spinoza ve Felsefesi’ (1) başlıklı kitap dosyamı yayınevine teslim ettiğim tarihte vitrinlerdeki yerini […]


 Varlık dergisinin 2011 Eylül sayısında yayımlanmıştır.     İnsani meselelerin, nasıl da, büyülü bir dil olup tarihin derinliklerinden sızarak günümüzü kuşattığının resmidir.           Ağrı Dağı Efsanesi, -‘Roman’ alt başlığı ve Abidin Dino’nun çizgileriyle- Cem Yayınevi tarafından, Yelken Matbaası’nda dizdirilip bastırıldıktan sonra, Yedigün Mücellithanesi’nde ciltletilmiş: İstanbul, 1974, Üçüncü Basım. Aradan, neredeyse, bir […]


  Varlık  dergisinin Haziran 2011 sayısında yayımlanmıştır.             Alper Akçam’ın, ‘Aydınlanmamış Tarih Köşeleri: Tanpınar’da Değişim’ (1) başlıklı yazısı, Tanpınar’ın yeterince ışık düşürülmemiş, karanlıkta kalıp gözden kaçmış ‘değişimi’ni aydınlatmayı vaat edişi ile okumaya ayartıcı idi. Lakin, oturup bir de üstüne yazmaya dürtenin, “Boşluğa Açılan Kapı (2) adlı yapıtında Tanpınar ile ilgili psikanalitik […]


Doğu-Batı dergisinini 2011 yılı 56. sayısında yayımlanmıştır.   Bu yazıda, Fransız psikanalist Janine Chasseguet-Smirgel’in Ben İdeali/ ‘‘İdeal Hastalığı’ Üzerine Bir Psikanaliz Denemesi’ (1) isimli çalışmasının, ‘Ben İdeali ve Yaratıcı Süreçte Yüceltme’ başlıklı bölümünü merkez alarak ‘yaratıcı nitelikli sanatsal edim’le ‘yüceltme’ arasındaki ilintiyi irdelemek (ve, kendi ‘psikanalitik duyarlıklı bakış’ımın bazı kalkış noktalarını vurgulamak) istiyorum.   1/ […]


        Taraf Gazetesi’nde, 14 Nisan 2011’de yayımlanmıştır.      “Cinsel istismarın bir cinsiyeti vardır -ki bu, erkektir.” (1)   Taşrada bir aile. Bir anne, bir baba, bir oğul ve bir kız. Bir de atlıkarınca. Baba, aklı yazılmamış şiirleri ve geldiği büyük şehrin hevesinde. Kadın sokulgan, kız masum, oğul ekşimiş. Atlıkarınca dönüyor. Onlar […]


  Yazının Gül Dikeni isimli kitapta (İthaki Y., Temmuz 2010) yayımlanmıştır. Fethi Naci’nin, yazınsal bir örnek olarak romanı ve onun toplumsal değişimle ilintisini irdelemek üzere yazdığı Türkiye’de Roman ve Toplumsal Değişme isimli kitabında kendisine sorduğu 100 sorunun ilki şu: “Roman nedir? Romanın belli başlı üç kaynağını açıklar  mısınız?” Roman ve toplumsal değişim ilintisine kapıyı aralamak […]


        “Paul Auster’ın yeni romanı Görünmeyen (1), dünya eleştirmenlerinin değerlendirmesinde yılın en iyi kitapları arasına alınmakla kalmadı, yazarın en önemli romanı olarak da tanımlandı. Paul Auster bu romanında gerçekle bellek, yazarlıkla kimlik arasındaki belirsiz sınırı irdeleyerek ‘Amerika’nın en görkemli yaratıcı yazarlarından biri’ tanımını gerçekten hak ettiğini bir kez daha kanıtlıyor,” yollu satırları, […]