Archive for the ‘Kitaplaşmamış Yazılarım/ 'Yazınsal Eleştiri'’ Category

Varlık dergisinin Kasım 2017 sayısında yayımlanmıştır.             Bugünleri sorgular, anlamaya çalışırken aklın sık sık George Orwell’a gidiyor; 1984’e. (1) Biz, bugün, ‘1984’ün neresindeyiz; ya da, baskın (‘hegemonik’) küresel kimliği içinde dünya, 1984’ün karabasansı (‘distopik’) dünyası mıdır, diye sormaktasın. Sosyalizm deneyimi ile de birlikte, kapitalist liberal dünyadan yükselen dalga, neoliberal ahvalde, hangi […]


Varlık dergisinin Nisan 2017 sayısında yayımlanmıştır.         Paris’in taşrasında, iki yüz yılını devirmiş eski bir şato. Şatodan devşirme otel binasının bilimsel toplantılar için ayrılmış bölümü. Çoğu Fransız, birkaçı yabancı ‘böcekbilimci’ kalabalığında bir Çek biliminsanı -belki de bir bakan ya da Bilimler Akademisi Başkanı. Listedeki adının yazılışını -c ve r harfleri üzerine ters dönmüş […]


         Bu yazı, Varlık dergisinin Ağustos 2016 sayısında yayımlanmıştır.   Fantastik anlatı/ ‘Tekinsiz’ ve ‘olağanüstü’ ‘Edebi Türe Yapısal Bir Yaklaşım’ alt başlığı ile kaleme aldığı Fantastik (1) isimli çalışmasının 2. Bölüm’ünde ‘fantastiğin tanımı’nı yapacak olan Tzvetan Todorov, Cazotte’un başyapıtı Âşık Şeytan’ın (Le Diable amoureux) başkişisi Alvare’la yola çıkacaktır. Bir aydır, cinsiyeti kadın olan, şeytansı, kötü […]


  Mayıs 2016’da, Varlık dergisinde yayımlanmıştır.                Haruki Murakami’nin Sahilde Kafka (1) (Umibe No Kafuka) isimli romanının arka kapağına baktığımızda, New York Times tarafından, yayımlandığı yıl (2005) ‘Yılın En  İyi 10 Romanı’ arasında değerlendirildiğini, 2006’da ‘World Fantasy’ ve ‘Franz Kafka’ ödüllerine layık bulunduğunu öğrenmekteyiz. Bense, yolu –elbirliği ile ödüllendirilmiş- Sahilde […]


                       Bu yazı, Varlık dergisinin Ekim 2015 sayısında yayımlanmıştır.         Kuşatma altında ölülerini toprağa veremeyen Cizre halkına adanmıştır.         1/ Michel Foucault, ‘parrhesia’ kavramının, Antik Yunan’da ve ilk kez Euripides’le (İ. Ö. 480-406) karşımıza çıktığını söyler. Bedel ödemeyi göze alarak, -doğrudan ve açıkça- hakikatin sözcülüğünü –ahlaki/etik bir ödev […]


Bu yazı, Varlık dergisinin Eylül 2015 sayısında yayımlanmıştır.               Öldürülen ve kaybedilen çocuklarının faillerini sorgulamak üzere, 27 Mayıs 1995’ten bu yana  her cumartesi Galatasaray Meydanı’nda toplanan, çoğunun son dileği bir avuç kemik ve bir mezar olan ‘Cumartesi İnsanları’na…         Mısır, Mezopotamya ve Anadolu uygarlıklarının izlerini taşıyan, ‘Girit/Minoen’ uygarlığı, […]


  Bu yazı 26 Şubat 2014’te ‘kuyerel.org’da yayımlanmıştır.         Eğer, ‘sivil itaatsizlik’, ‘çoğunluğun yönelimi’ karşısında ‘vicdan’ı, ‘uyrukluk’ yerine ‘insan’ olmayı, ‘yasa’dan öte ‘adalet’i/ ‘meşruiyet’i esas alıyorsa; ‘geleneksel açılımların elvermediği’ noktada ya da, ‘otoriter legalizm’e karşı, ‘aleni’, -sandıkçı/rızacı olanın ötesinde- ‘kendiliğindenlikçi’, ‘adem-i merkeziyetçi’ ve ‘şiddet kullanmayan’ bir eylemlilikse; bugünün Türkiye siyasal coğrafyasında Sophokles’in […]