Archive for the ‘Kitaplaşmamış Yazılarım/ 'Yazınsal Eleştiri'’ Category

         Bu yazı, Varlık dergisinin Ağustos 2016 sayısında yayımlanmıştır.   Fantastik anlatı/ ‘Tekinsiz’ ve ‘olağanüstü’ ‘Edebi Türe Yapısal Bir Yaklaşım’ alt başlığı ile kaleme aldığı Fantastik (1) isimli çalışmasının 2. Bölüm’ünde ‘fantastiğin tanımı’nı yapacak olan Tzvetan Todorov, Cazotte’un başyapıtı Âşık Şeytan’ın (Le Diable amoureux) başkişisi Alvare’la yola çıkacaktır. Bir aydır, cinsiyeti kadın olan, şeytansı, kötü […]


  Mayıs 2016’da, Varlık dergisinde yayımlanmıştır.                Haruki Murakami’nin Sahilde Kafka (1) (Umibe No Kafuka) isimli romanının arka kapağına baktığımızda, New York Times tarafından, yayımlandığı yıl (2005) ‘Yılın En  İyi 10 Romanı’ arasında değerlendirildiğini, 2006’da ‘World Fantasy’ ve ‘Franz Kafka’ ödüllerine layık bulunduğunu öğrenmekteyiz. Bense, yolu –elbirliği ile ödüllendirilmiş- Sahilde […]


                       Bu yazı, Varlık dergisinin Ekim 2015 sayısında yayımlanmıştır.         Kuşatma altında ölülerini toprağa veremeyen Cizre halkına adanmıştır.         1/ Michel Foucault, ‘parrhesia’ kavramının, Antik Yunan’da ve ilk kez Euripides’le (İ. Ö. 480-406) karşımıza çıktığını söyler. Bedel ödemeyi göze alarak, -doğrudan ve açıkça- hakikatin sözcülüğünü –ahlaki/etik bir ödev […]


Bu yazı, Varlık dergisinin Eylül 2015 sayısında yayımlanmıştır.               Öldürülen ve kaybedilen çocuklarının faillerini sorgulamak üzere, 27 Mayıs 1995’ten bu yana  her cumartesi Galatasaray Meydanı’nda toplanan, çoğunun son dileği bir avuç kemik ve bir mezar olan ‘Cumartesi İnsanları’na…         Mısır, Mezopotamya ve Anadolu uygarlıklarının izlerini taşıyan, ‘Girit/Minoen’ uygarlığı, […]


  Bu yazı 26 Şubat 2014’te ‘kuyerel.org’da yayımlanmıştır.         Eğer, ‘sivil itaatsizlik’, ‘çoğunluğun yönelimi’ karşısında ‘vicdan’ı, ‘uyrukluk’ yerine ‘insan’ olmayı, ‘yasa’dan öte ‘adalet’i/ ‘meşruiyet’i esas alıyorsa; ‘geleneksel açılımların elvermediği’ noktada ya da, ‘otoriter legalizm’e karşı, ‘aleni’, -sandıkçı/rızacı olanın ötesinde- ‘kendiliğindenlikçi’, ‘adem-i merkeziyetçi’ ve ‘şiddet kullanmayan’ bir eylemlilikse; bugünün Türkiye siyasal coğrafyasında Sophokles’in […]


  Yazının, Varlık dergisinin, Ekim 2012’de yayımlanan ilk bölümü ve Kasım 2012 sayısında yayımlanacak olan II. bölümü bu örnekte (özgün hâlinde olduğu üzere) birleştirilmiştir). Uzaktan da olsa, yazın dünyasındaki varlığından onur duyduğum, meslektaşım (psikiyatr/terapist) Irvin D. Yalom’un ‘romanı’, tam da, ‘Psikanalitik Duyarlıklı Bakışla Spinoza ve Felsefesi’ (1) başlıklı kitap dosyamı yayınevine teslim ettiğim tarihte vitrinlerdeki yerini […]


 Varlık dergisinin 2011 Eylül sayısında yayımlanmıştır.     İnsani meselelerin, nasıl da, büyülü bir dil olup tarihin derinliklerinden sızarak günümüzü kuşattığının resmidir.           Ağrı Dağı Efsanesi, -‘Roman’ alt başlığı ve Abidin Dino’nun çizgileriyle- Cem Yayınevi tarafından, Yelken Matbaası’nda dizdirilip bastırıldıktan sonra, Yedigün Mücellithanesi’nde ciltletilmiş: İstanbul, 1974, Üçüncü Basım. Aradan, neredeyse, bir […]


  Varlık  dergisinin Haziran 2011 sayısında yayımlanmıştır.             Alper Akçam’ın, ‘Aydınlanmamış Tarih Köşeleri: Tanpınar’da Değişim’ (1) başlıklı yazısı, Tanpınar’ın yeterince ışık düşürülmemiş, karanlıkta kalıp gözden kaçmış ‘değişimi’ni aydınlatmayı vaat edişi ile okumaya ayartıcı idi. Lakin, oturup bir de üstüne yazmaya dürtenin, “Boşluğa Açılan Kapı (2) adlı yapıtında Tanpınar ile ilgili psikanalitik […]


Doğu-Batı dergisinini 2011 yılı 56. sayısında yayımlanmıştır.   Bu yazıda, Fransız psikanalist Janine Chasseguet-Smirgel’in Ben İdeali/ ‘‘İdeal Hastalığı’ Üzerine Bir Psikanaliz Denemesi’ (1) isimli çalışmasının, ‘Ben İdeali ve Yaratıcı Süreçte Yüceltme’ başlıklı bölümünü merkez alarak ‘yaratıcı nitelikli sanatsal edim’le ‘yüceltme’ arasındaki ilintiyi irdelemek (ve, kendi ‘psikanalitik duyarlıklı bakış’ımın bazı kalkış noktalarını vurgulamak) istiyorum.   1/ […]


        Taraf Gazetesi’nde, 14 Nisan 2011’de yayımlanmıştır.      “Cinsel istismarın bir cinsiyeti vardır -ki bu, erkektir.” (1)   Taşrada bir aile. Bir anne, bir baba, bir oğul ve bir kız. Bir de atlıkarınca. Baba, aklı yazılmamış şiirleri ve geldiği büyük şehrin hevesinde. Kadın sokulgan, kız masum, oğul ekşimiş. Atlıkarınca dönüyor. Onlar […]