Archive for the ‘Kitaplaşmamış Yazılarım/ 'Siyaset-Felsefe'’ Category

Bu yazı, ‘darbe teşebbüsü’nü izleyen hafta içinde yazılmış, 23 Temmuz 2016’da kuyerel.org‘da yayımlanmıştır.           Biraz uzaktan -mesafenin telkin edeceği salimlikle- bakıldığında her aklı başında insanın görebileceği şey o değil mi? Siyasi/ ideolojik kamusu -yaklaşık iki yüz yıldır- kabak gibi ortadan (tam ortadan değilse de) yarılmış, o minvalde iki yakası bir araya gelememiş/ […]


Temmuz 2017’de Varlık dergisinde yayımlanmıştır.         Çalışmalarında, ‘geç modernlikte iktidar ve özgürlük bağlamında mağduriyet halleri’ni, ‘feminist siyaset teorisi ışığında erkeklik ve siyaset ilişkisi’ni, günümüzde ‘duvarlarla çevrili devletler ve egemenlik sorunu’nu ve ’sol yasalcılığın eleştirisi’ni ele alan Wendy Brown, Tarihten Çıkan Siyaset (1) başlıklı çalışmasında da, ‘modernlik’, modernliğin kurucu anlatıları, vaatleri ve modernlik süreci içinde […]


19 Haziran 2017’de, Birikim Güncel‘de yayımlanmıştır.       CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, yalnızca, ADALET! belgisi ile Ankara’dan İstanbul’a doğru yola çıkışına ve -yolculuğun ‘temel talep dışına çıkmamak’ koşuluyla herkese açık olduğunu belirterek- ‘sivil siyasi itiraz’ını eyleme döküşüne ‘sol’dan verilen ‘olumsuz’ tepkiler, bana bir kez daha, çok geniş bir yelpaze dahilinde, irili ufaklı örnekleriyle ‘sol’un […]


Varlık dergisinin Mayıs 2017 tarihli sayısında yayımlanmıştır.     İnsan eliyle hayatın üstüne salınan, yıkıcı bir güç olup hayatlarımız üzerine çullanan şiddeti nasıl tanımlamalı, nasıl ele almalıyız… diye söze başlarken ben, şiddetin ‘nesne’sinin ‘hayat’ olduğunu, esasta, ‘ölümcül’ bir güçten kaynaklandığını zaten teslim etmiş olmuyor muyum? Peki, özü hayata karşı olan o güç, hayata her zaman ‘şiddet’ […]


28 Mart 2017’de, Birikim Guncel‘de yayimlanmistir.           Evvel zaman içinde, bundan üç aşağı beş yukarı üç yüz elli yıl kadar önce, Benedictus de Spinoza derler bir zat (takdir-i ilahi; Hollanda’dandır), bir toplumun, ‘ortak yarar’ı(nı) tedarik etmesinin yolunun, birbirleriyle iletişen/ etkileşen tekilliklerin (senin benim yani) ’tekilliklerarası siyasi edimselliği’nden geçtiğini söylemiş. Tabii, bunu, öyle […]


Varlık dergisinin Mart 2017 sayısında yayımlanmıştır. Dünyanın tüm kopuklarına…   1/ Komünist Manifesto’nun 1872 tarihli Almanca baskısına önsözlerinde, Marx ve Engels, ‘Komünistler Birliği’nin kendilerinden hazırlanmasını istediği ‘Manifest’in elyazmalarını 1848 Şubat Devrimi’nden birkaç hafta önce matbaaya teslim ettiklerini belirtir. ‘Komünist Partisi Manifestosu’ genel başlığının altındaki ilk bölüm, ‘Burjuvalar ve Proleterler’dir. Yaşanacakları daha o günden kestiren adamlarımıza kulak […]


2 Şubat 2017’de Gazete Duvar‘da yayımlanmıştır.     İvan Gonçarov, Oblomov’da, ‘hayat bilgisi’nden istifade ile anlatıcısına söz vererek, ‘hilekârlık’ meselesine değinir bir ara. Romanın ana karakteri Oblomov, sırtından eksik etmediği eski püskü hırkası, dışarıdaki patırtılı hayattan bezgin, sıklıkla döşeğinde ve uzun oturumlu bir ömrü benimsemişken, çocukluk arkadaşı Ştoltz’un ısrarı ile tanıştığı genç ve güzel Olga’nın çekimine […]