Archive for the ‘Kitaplaşmamış Yazılarım/ 'Siyaset-Felsefe'’ Category

Bu yazı, 5 Haziran 2018 tarihinde Gazete Duvar‘da yayımlanmıştır.*     “Anti-demokratik/otoritaryen kişilik ve soldaki kıyıcılığın ruhsal çözümlemesi” başlıklı yazımın (Birikim, Nisan 2018, sayı: 348) ilk satırları şöyleydi: “Özgürlük, eşitlik değerleri ile birlikte ‘insan’ı (öncelikle ‘kendi olma’ kaygısıyla) merkezine alması beklenen ‘sol’ adına -hem evrensel, hem de mahalli ölçekte- önemli ve tayin edici olduğuna inandığım için […]


  Bu yazı, Nisan 2018’de Birikim dergisinde yayımlanmıştır.            Özgürlük, eşitlik değerleri ile birlikte ‘insan’ı (öncelikle ‘kendi olma’ kaygısıyla) merkezine alması beklenen ‘sol’ adına -hem evrensel, hem de mahalli ölçekte- önemli ve tayin edici olduğuna inandığım için sorgulamak istiyorum: ‘En genel anlamında sol’, neden, kendi içinde ‘düşman’lar bulmaya yatkındır? Ne olmaktadır da, en […]


Bu yazı, 22 Şubat 2018’de Gazete Duvar‘da yayımlanmıştır.          Marc Nichanian, 2009 yılının Şubat ile Haziran ayları arasında İstanbul’da verdiği konferansların Türkçe çevirisinde (1), ‘Okuyucunun Dikkatine’ diye seslenirken şu sorunun altını çizer: “Hakikati olmayan bir suçu affetme imkânı var mıdır?” Kitap boyunca ortaya atılan en çarpıcı soru budur. Zira, ‘Soykırım’ meselesine bakışta […]


  Bu yazı, 7 Şubat 2018’de, Gazete Duvar‘da yayımlanmıştır.         Kendi olmaklığımız, kendiliğimiz, aşkın bir gücün eseri (Tanrı vergisi, kader) değil de, kendi hikâyesi içinde kurulagelen bir şeyse; nedir, bu, kendiliğin kurucu hakikati? İnsan, verili bir ilişkiler gerçekliğine (anne-baba/aile dünyasına) doğuyor; giderek, genişleyen çevresi ile hemhal olup kendi olma hikâyesini kuruyorsa; kendiliğin kurucu […]


Bu yazı, 12 Ocak 2018’de, Gazete Duvar‘da yayımlanmıştır.        Tanıl Bora’nın, Mücahit Bilici ile yaptığı ve “İstibdad her zaman riyakârlığı milli bir spor haline getiriyor” başlığı ile Birikim Güncel’de paylaştığı (11 Eylül 2017) söyleşide, ‘ahlak’, daha doğrusu ‘ahlaklı olma’ üzerinde de duruluyor. Bora, kendini dini kültür ve geleneğe emanet ederek ‘rehavet’e kapılan dindarın ahlaken […]


Bu yazı, 18 Ekim 2017’de Birikim Güncel‘de, 24 Ekim 2017’de Gazete Duvar‘da yayımlanmıştır.         Öfke, bir hissediş/ duyumsayıştır, öncelikle. Bir şey olmuş -ya da, olmakta- ve o şey, bize, -bedendeki yansımaları ya da uyandırdığı değişimlerle- öfke yaşatmaktadır. Baldan tatlıysa da bazen; haddi, hududu zorladıkça (ölçüsüzleşip keskinleştikçe) kabına zarar verebilen bir hissediştir -sirke misali. Baldan […]


  Bu yazı, Birikim dergisinin Eylül 2017, 341. sayısında yayımlanmıştır.(*)       Çetin Balanuye’yi, Varlık dergisinin 2013 yılı Ocak sayısında, Spinoza: Bir Hakikat İfadesi1 başlıklı çalışması ile anmıştım. Bir başka felsefi/ siyasi duyarlılık ve eleştiri zeminine yaslanmadan; bilimsel serinkanlılık, yüksüzlük ve sorumlulukla külliyatının içinden geçip ‘bir hakikat ifadesi’ olarak okuduğu Spinoza’yı, akıcı ve anlaşılır olmanın ötesinde […]