Archive for the ‘Kitaplaşmamış Yazılarım/ 'Siyaset-Felsefe'’ Category

Bu yazı, 18 Ekim 2017’de Birikim Güncel‘de, 24 Ekim 2017’de Gazete Duvar‘da yayımlanmıştır.         Öfke, bir hissediş/ duyumsayıştır, öncelikle. Bir şey olmuş -ya da, olmakta- ve o şey, bize, -bedendeki yansımaları ya da uyandırdığı değişimlerle- öfke yaşatmaktadır. Baldan tatlıysa da bazen; haddi, hududu zorladıkça (ölçüsüzleşip keskinleştikçe) kabına zarar verebilen bir hissediştir -sirke misali. Baldan […]


  Bu yazı, Birikim dergisinin Eylül 2017, 341. sayısında yayımlanmıştır.(*)       Çetin Balanuye’yi, Varlık dergisinin 2013 yılı Ocak sayısında, Spinoza: Bir Hakikat İfadesi1 başlıklı çalışması ile anmıştım. Bir başka felsefi/ siyasi duyarlılık ve eleştiri zeminine yaslanmadan; bilimsel serinkanlılık, yüksüzlük ve sorumlulukla külliyatının içinden geçip ‘bir hakikat ifadesi’ olarak okuduğu Spinoza’yı, akıcı ve anlaşılır olmanın ötesinde […]


Bu yazı, Varlık dergisinin Eylül 2017 sayısında yayımlanmıştır.         Wendy Brown’dan (Tarihten Çıkan Siyaset) ve Jodi Dean’den (Komünist Ufuk) yararlanarak, ‘sol’un modernlik ve sonrasına ilişkin değerlendirme ve tepkilerini anlamaya; ‘üreten ama sömürülen çoğunluk’ karşılığı olmak üzere, ‘halk’ın, -‘komünist ufka’ tutunarak- hegemonik olanın karşısında neden mukabil ‘kurucu’ bir güç olamadığını sorgulamaya çalışmıştık, daha önce. Nesnesine […]


Varlık dergisinin Ağustos 2017 tarihli sayısında yayımlanmıştır.           Modernlik, Sonrası ve ‘Sol Melankoli’’ başlıklı yazımda, özellikle de, Wendy Brown (Tarihten Çıkan Siyaset) ve Jodi Dean’den (Komünist Ufuk) yararlanarak, ‘sol’un, hem, modernliği ve modern sonrasını nasıl değerlendirdiğini, hem de, hal ve gidişini (modernlik ve sonrasına verdiği tepkileri) anlamaya çalışmış ve şunu sormuştuk: “Eğer […]


Bu yazı, ‘darbe teşebbüsü’nü izleyen hafta içinde yazılmış, 23 Temmuz 2016’da kuyerel.org‘da yayımlanmıştır.           Biraz uzaktan -mesafenin telkin edeceği salimlikle- bakıldığında her aklı başında insanın görebileceği şey o değil mi? Siyasi/ ideolojik kamusu -yaklaşık iki yüz yıldır- kabak gibi ortadan (tam ortadan değilse de) yarılmış, o minvalde iki yakası bir araya gelememiş/ […]


Temmuz 2017’de Varlık dergisinde yayımlanmıştır.         Çalışmalarında, ‘geç modernlikte iktidar ve özgürlük bağlamında mağduriyet halleri’ni, ‘feminist siyaset teorisi ışığında erkeklik ve siyaset ilişkisi’ni, günümüzde ‘duvarlarla çevrili devletler ve egemenlik sorunu’nu ve ’sol yasalcılığın eleştirisi’ni ele alan Wendy Brown, Tarihten Çıkan Siyaset (1) başlıklı çalışmasında da, ‘modernlik’, modernliğin kurucu anlatıları, vaatleri ve modernlik süreci içinde […]


19 Haziran 2017’de, Birikim Güncel‘de yayımlanmıştır.       CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, yalnızca, ADALET! belgisi ile Ankara’dan İstanbul’a doğru yola çıkışına ve -yolculuğun ‘temel talep dışına çıkmamak’ koşuluyla herkese açık olduğunu belirterek- ‘sivil siyasi itiraz’ını eyleme döküşüne ‘sol’dan verilen ‘olumsuz’ tepkiler, bana bir kez daha, çok geniş bir yelpaze dahilinde, irili ufaklı örnekleriyle ‘sol’un […]