Archive for the ‘Kitaplarım’ Category

(Eylül ayında dağıtıma verilecektir.)


Bu kitap, Pinhan Y. tarafından Şubat 2020’de yayımlanmıştır.     Yeni Basıma Önsöz     Elinizdeki kitap, Birey Sorunsalı’nın (1999), ‘Birinci Kitap/ Psikanaliz’ bölümünün yeniden basımı. O kitabın hem ‘Psikanaliz’, hem de ‘İkinci Kitap/ Eleştirel Bir Bakışla Marksizm’ ana bölümlerinin hikâyesini ve niyetini burada da yer verdiğim ilgili ‘Önsöz’den okuyabilirsiniz.  Birey Sorunsalı; ‘psikodrama’ eğitim ve […]


Bu kitap, 2019 yılında Notabene Y. tarafından yayımlanmıştır.                                      ÖNSÖZ         Bu kitapta, ‘yaratma süreci/ yaratma edimi’ni irdeleyen (dolayısıyla, ‘yaratıcı tavrı’ anlamaya ve tanımlamaya çalışan) yazılara yer verilmiştir. Temel savım, söz konusu sürecin/ edimin belirleyicisinin […]


Bu kitap, 2018 yılında Notabene Y. tarafından yayımlanmıştır.         ÖNSÖZ       Kitabın adı ile başlayalım. Neden ‘psikanalitik’ değil de, ‘psikanalitik duyarlıklı bakış’; niçin ‘romanlarla, romanlarda’ değil de, ‘romanları’; ve nasıl oluyor da, ‘yaşamak’? ‘Psikanalitik duyarlık’, esinini -hassasiyetini- psikanalizden alan bir hal ise de, vurgu, psikanalizde değil, ondan edinilmiş duyarlıktadır. Ve, […]


Bağlam Y. tarafından, Mayıs 2014’te yayımlanmıştır.    Arka kapak yazım/   ‘Analizan’ın, ‘çatışmalarını sorunsallaştırmak’ suretiyle -‘verili varoluşsal gerçekliği’nden kalkarak- kendi hayat hikâyesi içinde yol alması, -‘nesne ilişkileri’nin tarihsel uğrakları ve analistle ilişkideki yansıyışları ile yüzleşerek- şimdiki kendi(liği)ni/özne(l)liğini çözümleyip yeniden kurması anlamında, psikanaliz, ‘yaratıcı’ bir ‘edimsellik’tir: ‘Özgürleşme’yi arkasına alan, ‘etik’ ve ‘estetik’ bir çaba. Bir başka […]


      Ocak 2009 tarihinde Yirmidört Yayınevi tarafından yayımlanmıştır.   Törebilim/ Spinoza kitabımın (yanlış anlaşılmasın, çarşıdan aldığım kitabın) ilk sayfasında Mart 2001 yazılı. Hayal, Hakikat, Yaratı isimli çalışmamsa Kasım 2001 tarihli. Demek, kendi kitap dosyamı tamamlamaya çalışırken Spinoza okumalarına başlamışım. Başlamışım, dediğim, sevgili Nâbi (Yağcı) Abi tarafından ayartılmışız -ben ve sevgili kardeşim Selçuk (Özdoğan). […]


      Kasım 2006’da Yirmidört Yayınevi tarafından yayımlanmıştır.* “Kimi sahtekârlarla kabile büyücülerinin öne sürdüğü üzere sanatsal yaratıcılık ikinci dereceden cinsel nitelikler arasında değildir; tam tersine, cinsellik sanatın el ulağından başka nedir ki?”  Lolita, Vladimir Nabokov Yazınsal ve diğer yaratısal edimlerin merkezinde ‘imge’ durur. Eğer, yaratıcı edim, bugünü ve elde olanı yadsımaksa; bizi yarınlara taşıyan, […]


          Eylül 2004 tarihinde Bağlam Yayınları tarafından yayımlanmıştır. “Hakkınız var (…). Kendinizi tanımaya başladınız. Kendinizle meşgul oluyorsunuz. Felsefenin değilse bile hikmetin eşiğinde olduğunuz muhakkak. Buna sebep de kendi kendinize dışardan bakmanızdır. Sokrat’ın ‘nefsini bil’ nasihatini hatırlayın. Size kendinizi seyretmek için bir ayna tuttular: Bu aynanın karşısında etrafınızı, kendi içinizi, elbette başka […]


Kasım 2001 yılında Bağlam Yayınları tarafından yayımlanmıştır. Yeni bir anlatı  türü (ya da tarzı) olarak roman, edebiyat sahnesine, Miguel de Cervantes Saavedra’nın La Mancha’lı Yaratıcı Asılzade Don Quijote’si ile çıkar. Don Quijote, okuduğu şövalyelik romanlarının tesirinde, tedavülden kalkmış şövalyelik müessesesi ve ruhunu hakiki hayatta müessir kılma gayretkeşliğinde, bir delibozuk maceraperesttir. Hayata, düşünerek değil, hayal ederek […]


    Önsöz                                         “Un tiens vaut mieux que deux tu l’auras” (1)     Üçüncü bir bin yıla girerken, elimizde, birey sorunsalı ile ilintili iki temel kuram var: psikanaliz ve Marksizm.    Marksizm; bireye ilişkin duyarlılıktan kalktı (1844 Felsefe Yazıları..) ve giderek, bireyi ve bireylik sorunları, toplumsal/nesnel devingenlerin dolayımında ele alır oldu. Kabaca, üretici […]